Odnawialne źródła energii
Mostostal Dolny Śląsk jest wyłącznym przedstawicielem brytyjskiej firmy Torftech na rynku polskim. Wykorzystując wynaleziony w latach 80-tych reaktor z wirującym złożem fluidalnym wspólnie realizujemy inwestycje
z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii.

Oferta obejmuje projektowanie i wykonastwo instalacji  zgazownia i spalania biomasy o mocy od 1 do kilkudziesięciu MW. Kompaktowość reaktora
oraz jego oryginalna konstrukcja pozwalają na zastosowanie różnego rodzaju paliw o różnych frakcjach, nieregularnych kształtach jak i o wysokiej wilgotności.

Zakres naszej działalności obejmuje modernizację istniejących ciepłowni
a także budowę nowych jednostek wykorzystujących jako paliwo biomasę pochodzenia rolniczego, leśnego i odpadowego.

Swoją ofertę adresujemy zarówno do przedsiębiorstw z sektora
tzw. " energetyki zawodowej"  jak i do zakładów produkcyjnych, w których organiczne odpady z procesu technologicznego mogą być wykorzystane
do produkcji energii. 
 
    © 2006 Mostostal Dolny Śląsk Sp. z o.o.      |         Dane rejestrowe     |     O firmie     |     Oferta     |     Kontakt     |     Aktualności     |       Design by xHorizons