Kontakt

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Mostostal Dolny Śląsk Sp. z o.o.

ul. Skarbowców 23A

53-025 Wrocław

tel. +48 71 782 39 00
fax. +48 71 782 39 19
e-mail:
info@mostostal-ds.com

Kierownik Biura Marketingu Zagranicznego:
Witold Budzyński

NIP: 899-11-54-888
REGON: 930839872
KRS: 0000011253

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS.
Kapitał Zakładowy: 100.000,00 PLN wpłacony w całości

KONTA:
Bank Zachodni WBK
PLN: 86 1090 2503 0000 0001 1136 1104
EUR:
86 1090 2503 0000 0001 1136 1651
Swift: WBKPPLPP

 
 
    © 2006 Mostostal Dolny Śląsk Sp. z o.o.      |         Dane rejestrowe     |     O firmie     |     Oferta     |     Kontakt     |     Aktualności     |       Design by xHorizons